Oświetlenie stanowiska pracy - wiedza

Najczęściej poruszane zagadnienia i zadawane pytania oraz porady i wskazówki w zakresie oświetlenia stanowiska pracy:

Jakie powinno być zasilanie lamp na stanowisku pracy

zwykłe (sieciowe) ~230 V, czy może bezpieczne 24V ?


zasilanie lampy maszynowej

Jak i skąd zasilać lampy stanowiskowe ?

Lampy techniczne najczęściej nie różnią się sposobem zasilania od lamp powszechnego stosowania.
Najczęściej stosowane napięcia w przypadku lamp przemysłowych stanowiskowych:
* 24 V AC/DC (bezpieczne zasilanie)
* ~ 230 V AC (zasilanie sieciowe)

W niniejszym serwisie oświetleniowym przedstawiono lampy przemysłowe stanowiskowe w dwóch wariantach zasilania:
1) oprawy oświetleniowe zasilane z sieci prądu zmiennego ~230V AC
2) oprawy oświetleniowe zasilane z instalacji niskonapięciowej 24V AC/DC (napięcie bezpieczne) często stosowane w obrabiarkach

Trzeba tu wziąć pod uwagę wymagania prawne dotyczące oświetlenia bezpośredniego stanowiska pracy.
Wymagania te określa Rozporządzenie Min. Gosp. z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali, które w §7 ust.1 mówi, iż lampy obrabiarkowe przeznaczone do oświetlania bezpośredniego stanowiska pracy powinny być zasilane prądem elektrycznym o napięciu bezpiecznym 24 V.
lampa maszynowa 24V - owietlenie warsztatowe

Lampy ledowe przemysłowe do stanowisk roboczych

Lampy maszynowe do obrabiarek - zasilanie 24V Lampy obrabiarkowe
Lampy do stanowisk pracy w przemyśle zasilanie 24V Lampy stanowiskowe przemysłowe
Lampy stanowiskowe dla przemysłu - zasilanie ~230V Lampy stanowiskowe na ramieniu>
Lampy warsztatowe przemysłowe - zasilanie ~230V Lampy do obrabiarek

Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl