Oświetlenie na stanowisku roboczym - wiedza i porady

Najczęściej poruszane zagadnienia i zadawane pytania oraz porady i wskazówki w zakresie oświetlenia stanowiska pracy:

Stopień ochrony "IP" oprawy lamp przemysłowych

Jak opisuje się odporność lampy na warunki środowiskowe ?

Jak ocenić, czy konkretna lampa będzie odpowiednia do konkretnego stanowiska pracy ?
Szukajcie wskaźnika IP..
Wskaźnik IP.. to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:
  • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
  • wnikaniem obcych ciał stałych,
  • wnikaniem wody i szkodliwymi skutkami jej wnikania.
Według normy PN-EN 60529:2003 oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter - dodatkowej i uzupełniającej. lampy obrabiarkowe Zazwyczaj spotyka się oznaczenie składające się z dwóch liter IP oraz dwóch cyfr charakterystycznych bez opcji.
Pierwsza cyfra charakterystyczna od "0" do "6" oznacza w jakim stopniu obudowa lamp zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz, i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
Druga cyfra charakterystyczna od "0" do "8" oznacza w jakim stopniu obudowa lampy zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody.

Na stanowisku pracy mogą występować różne warunki - od suchych i czystych, do mokrych i wysoce zapylonych. Warunki te tworzą nieraz trudne środowisko, w którym oprawa oświetleniowa winna pracować długo a jej użytkowanie będzie bezpieczne. Parametrem określającym odporność oprawy oświetleniowej na warunki na stanowisku pracy jest wskaźnik IP..
Wskaźnik IP00 oznacza, że lampa może pracować tylko w warunkach suchych i czystych. Z kolei oznaczenie IP68 mówi, że lampa jest pyłoodporna i wodoszczelna, i może pracować w skrajnie trudnych warunkach zapylenia i wilgoci. Taka oprawa oświetleniowa jest hermetyczna.
Warto też pamiętać, że oprócz zapylenia i wilgoci na stanowisku roboczym w zakładzie produkcyjnym mogą występować inne szczególne warunki, które trzeba uwzględnić przy wyborze lampy:
  • możliwość zalewania olejami i płynami chłodzącymi
  • efekt stroboskopowy przy urządzeniach z elementami wirującymi
  • odblaski powodujące olśnienia
  • drgania i wstrząsy
oswietlenie do obrabiarek
Oświetlenie przemysłowe do maszyn winno spełniać wysokie wymagania. W trudnych warunkach produkcyjnych - dużego zapylenia - należy stosować oświetlenie przemysłowe pyłoszczelne zaś w warunkach środowiskowych mokrych lampy maszynowe wodoodporne. Przykładowo, w zakładzie stolarskim, gdzie występuje wysokie zapylenie należy stosować oprawy oświetleniowe posiadające stopień ochrony obudowy co najmniej IP50.
lampy stanowiskowe oswietlenie stanowiskowe


oprawa lampy - wskaźnik IP

Wskaźnik 'IP' lamp przemysłowych

Co oznacza pierwsza cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
CYFRA [1÷6] STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY LAMP
0 - bez ochrony
1 - ochrona pracownika przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2 - zabezpieczenie przed dostępem do części niebezpiecznych lampy palcem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 - ochrona lampy przed dostępem do części niebezpiecznych lamp przemysłowych drutem
- zabezpieczenie przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem, czyli oprawa lampy jest pyłoodporna
6 - zabezpieczenie lampy przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna (oprawa lampy jest pyłoszczelna)

Co oznacza druga cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
CYFRA [1÷8] STOPIEŃ OCHRONY OPRAWY LAMPY
0 - bez ochrony
1 - ochrona przed padającymi kroplami wody, czyli czy oprawy lamp są szczelne
2 - ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 - ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
- ochrona jest deszczoodporna
4 - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, czyli szczelność opraw
5 - ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 - ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 - ochrona lamp przed zalaniem wodą - tj. przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie   (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 - oprawa jest wodoszczelna
- ochrona lamp przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
  (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)

Uwaga: Niekiedy spotyka się też dodatkowe wartości wskaźnika ochrony, wykraczające poza wartości określone normą PN-EN 60529:2003 np. IP69
W tym przypadku druga cyfra charakterystyczna "9" - zgodnie z normą DIN 40050 - oznacza ochronę urządzenia (w tym przypadku lampy) przed strumieniem lanej wody o temperaturze do 80°C, pod ciśnieniem 80÷100 bar, odpowiednio dla warunków pracy na niektórych stanowiskach pracy z zastosowaniem urządzeń myjących pod ciśnieniem, lub w przemyśle spożywczym i przetwórczym.

lampy obrabiarkowe lampy do stanowisk pracy
 

Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl
Tagi: