Oświetlenie stanowisk pracy - wiedza

Najczęściej poruszane zagadnienia i zadawane pytania oraz porady i wskazówki w zakresie oświetlenia stanowiska pracy:

Natężenie oświetlenia stanowiska roboczego [1]

Jest to inaczej mówiąc ilość światła padającego na daną powierzchnię. Natężenie mierzymy na konkretnej oświetlonej powierzchni w luksach [lx].
Natężenie oświetlenia zależy od odległości, w jakiej umieścimy lampę od oświetlanej powierzchni.

Natężenie oświetlenia - wymagania

Jest to inaczej mówiąc ilość światła padającego na daną powierzchnię. Natężenie mierzymy na konkretnej oświetlonej powierzchni w luksach [lx]. Natężenie oświetlenia zależy od odległości, w jakiej umieścimy lampę od oświetlanej powierzchni. Właściwie dobrane do stanowiska oświetlenie zapewnia odpowiednie warunki sprzyjające wykonywaniu zadań wzrokowych. Praca wzrokowa nie powinna powodować poczucia zmęczenia i dyskomfortu. Pracownik winien mieć pełną zdolność do rozróżniania szczegółów w obszarze roboczym i szybkiego spostrzegania zmian, a samo oświetlenie winno gwarantować bezpieczeństwo. Stanie się tak wówczas, gdy płaszczyzna robocza będzie oświetlona równomiernie, a natężenie oświetlenia będzie dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Średnie natężenie oświetlenia w obszarze roboczym nie powinno być mniejsze niż wartości podane w normie EN 12464-1:2012.

natężenie oświetlenia - ile luksów Zaleca się też, aby eksploatacyjne natężenie oświetlenia zostało zwiększone w przypadkach, gdy:
  • wykonywana praca wzrokowa jest skrajnie trudna
  • naprawianie popełnionych błędów jest nieopłacalne
  • wymagana jest duża dokładność lub wysoka wydajność pracy
  • zdolność wzrokowa pracownika jest poniżej normalnej
  • szczegóły zadania mają niezwykle małe wymiary lub mały kontrast
  • zadanie wykonywane jest w niezwykle długim czasie
Więcej informacji na temat natężenia oświetlenia można znaleźć tutaj:


Natężenie oświetlenia [luksy] na stanowisku pracy

Norma PN-EN 12464-1:2012 wprowadziła też nowe pojęcie: natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia. Powinno ono zależeć od natężenia oświetlenia w polu zadania i zaleca się, aby zapewniało równomierny rozkład luminancji w polu widzenia. Poziom natężenia oświetlenia i jego rozkład w polu zadania wzrokowego i jego otoczeniu mają zasadniczy wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i wygodnie obserwator dostrzeże i wykona zadanie wzrokowe.

Natężenie oświetlenia - jest to gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię inaczej mówiąc, to ilość światła padająca na daną powierzchnię. Natężenie oświetlenia powierzchni wynosi 1 luks [lx], gdy na 1m2 tej powierzchni pada równomiernie strumień świetlny równy jednemu lumenowi.

1 [lx]= 1[lm] / 1[m2]

Natężenie oświetlenia oraz jego rozkład w polu pracy i w otoczeniu mają duży wpływ na szybkość, jakość i bezpieczeństwo wykonywania zadania wzrokowego. Natężenie oświetlenia mówi nam jak dobrze oświetlony jest dany obszar - np. stanowisko pracy - czyli, ile światła pada na daną powierzchnię. Każde stanowisko wymaga odpowiedniego oświetlenia, aby praca mogła być wykonywana efektywnie i bezpiecznie.
lampy przemysłowe ledowe 24V - oświetlenie warsztatowe
Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl