Oświetlenie stanowiska pracy - wiedza

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku mówi nam jak dobrze stanowisko pracy jest oświetlone. Jednostką natężenia oświetlenia jest 1 lux [lx]. Natężenie oświetlenia na stanowisku można zmierzyć światłomierzem.
Wymagania odnośnie wielkości potrzebnego oświetlenia na stanowisku określają przepisy BHP (Kodeks Pracy) i normy. Normy oświetlenia określają ile powinno wynosić natężenie oświetlenie na różnych stanowiskach pracy. Inne są wymagania dla biura, inne na stanowisku komputerowym, inne i różne wymagania są dla różnych stanowisk produkcyjnych. Przykładowo, dla obróbki mechanicznej wymagane jest natężenie oświetlenia 300 luksów [lx], a na stanowisku gdzie wyrabiany jest sprzęt do skrawania niezbędne jest natężenie oświetlenia 750 lx.

Natężenie oświetlenia stanowiska roboczego [2]

Skąd wiemy ile powinno wynosić natężenie oświetlenia [lx] ?

Podstawowe wymagania w zakresie natężenia oświetlenia w obszarze roboczym zależą od stopnia precyzji wykonywanych prac i nie powinno być mniejsze niż wartości podane w normie EN 12464-1:2012.

Tabela - przykładowe wymagania.
Lp.Przeznaczenie pomieszczenia, wykonywane zadania lub czynnościWymagane natężenie
oświetlenia
[lx]
1.Obróbka mechaniczna300 lx
2.Obróbka mechaniczna, szlifowanie500 lx
3.Wyrób sprzętu do skrawania750 lx
4.Kucie swobodne200 lx
5.Kucie matrycowe300 lx
6.Spawanie300 lx
7.Obsługa tokarek 300÷750 lx
8.Obsługa maszyn stolarskich 300÷750 lx
9.Obsługa maszyn do szycia 750 lx
10.Szlifowanie szkieł optycznych, kryształów i grawerowanie 750÷1000 lx
11.Mechanika precyzyjna, mikromechanika 1000 lx
12.Grawerowanie w stali i w miedzi 2000 lx
13.Magazyny300 lx
14.Strefy pakowania i wysyłki300 lx
15.Ogólne prace mechaniczne300 lx
16.Produkcja narzędzi, wyrób sprzętu do skrawania750 lx
17.Wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządów do obróbki, mechanika precyzyjna1000 lx
18.Zgrubna i średnia obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki >= 0,1 mm300 lx
19.Precyzyjna obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki < 0,1 mm500 lx
20.Trasowanie i kontrola750 lx
21.Przygotowanie powierzchni, malowanie750 lx
22.Prace montażowe:
- montaż zgrubny
- montaż średni
- montaż dokładny
- montaż przecyzyjny

200÷300 lx
300÷500 lx
500÷750 lx
750÷1000 lx


jakie natężenie oświetlenia na stanowisku pracy

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy - podstawowe wymagania.

Tabela wymagań- cd.
Lp.Przeznaczenie pomieszczenia, wykonywane zadania lub czynnościWymagane natężenie
oświetlenia
[lx]
23.Tablice rozdzielcze500 lx
24.Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo500 lx
25.Produkcja kabli i przewodów300 lx
26.Warsztaty elektroniczne, sprawdzanie, regulacja1500 lx
27.Warsztaty samochodowe - prace blacharskie300 lx
28.Warsztaty samochodowe - prace lakiernicze750 lx
29.Długotrwała i wytężona praca wzrokowa1000 lx
30.Wymagania norm w przemyśle spożywczym: 
-Sortowanie i mycie produktów, mielenie, mieszanie, pakowanie 300 lx
-Stanowiska pracy i strefy krytyczne w ubojniach, rzeźniach, mleczarniach, 500 lx
-Krojenie i sortowanie owoców i warzyw300 lx
-Produkcja żywności delikatesowej, praca w kuchi500 lx
-Kontrola produktów szkalnych i butelek, kontrola produkcji, sortowanie, dekorowania500 lx
-Laboratoria500 lx
-Sprawdzanie barwy1000 lx
-Krojenie i sortowanie owoców i warzyw300 lx
31.Szlifowanie szkieł optycznych, kryształów, ręczne szlifowanie i grawerowanie 750 lx
32.Produkcja farmaceutyków 500 lx
33.Prace drukarskie - cięcie, wytłuszczanie, obsługa maszyn, przygotowanie matryc 500 lx
34.Prace drukarskie - składanie, retusz, litografia 1000 lx

Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl
Tagi: