Oświetlenie stanowisk pracy - wiedza

Najczęściej poruszane zagadnienia i zadawane pytania oraz porady i wskazówki w zakresie oświetlenia stanowiska pracy:

dla Służb Utrzymania Ruchu

Utrzymanie ruchu - wyposażenie oświetleniowe

Witryna ta polecana jest szczególnie Służbom Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych. Inżynier Utrzymania Ruchu znajdzie tu szereg propozycji i rozwiązań często występujących problemów produkcyjnych. Właściwe oświetlenie stanowiska pracy obrabiarek to podstawa nie tylko bezpieczeństwa na stanowiskach roboczych, ale również efektywnej i wydajnej pracy. Zgodnie z przepisami w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, jeśli obrabiarki użytkowane w zakładzie produkcyjnym przeznaczone są do użytkowania w nocy bądź w miejscach niedostatecznie oświetlonych, a posiadają własny napęd i po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, należy wyposażyć je w oświetlenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, zapewniające dostateczne bezpieczeństwo pracownikom. Zastosowane oświetlenie nie może powodować męczących olśnień, czy niebezpiecznego efektu stroboskopowego, spowodowanego oświetleniem części ruchomych - drgających czy wirujących. Należy też zapewnić oświetlenie wewnętrznych obszarów maszyny, wymagających częstych kontroli, regulacji czy konserwacji.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku maszyn nowych każda maszyna winna być wyposażona w oświetlenie odpowiednie do wykonywanych czynności, stanowiące jej integralną część, jeśli jego brak może powodować powstanie ryzyka.

lampy warsztatowe do stanowiska lampa stanowiskowa

Jaką lampę chcesz wybrać ?

Oto propozycje oświetlenia stanowiskowego w dostępie "na skróty":
Lampy dla różnych potrzeb
wg własności użytkowych:
Wybierz grupę lamp
Lampy maszynowe
zasilane napięciem bezpiecznym 24 V
utrzymanie ruchu - lampy bezpieczne
Lampy stanowiskowe
zasilane z sieci ~230 V
utrzymanie ruchu - oświetlenie warsztatowe
Lampy przemysłowe
z wysięgnikiem regulowanym
lub z ramieniem elastycznym
lampy warsztatowe na wysięgniku regulowanym

Wiedza dotycząca lamp przemysłowych stanowiskowych

Wiedza w zakresie oświetlenia w przemyśle

dostęp - na skróty:
Wiedza w zakresie oświetlenia miejsc pracy:Wybierz zagadnienie
Natężenie oświetlenia [lx]
potrzebne na stanowisku roboczym
właściwe natężenie oświetlenia miejsca pracy
Potrzebna moc świetlna lampy -
inaczej strumień świetlny [lm]
strumień świetlny lampy
Moc pobierana z sieci przez lampy [W]
czyli jak dużo chcemy zużyć prądu ?
utrzymanie ruchu - dobór oświetlenia do stanowiska
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] -
efektywność wykorzystania prądu
efektywność świetlna lampy
Pyłoszczelność i wodoszczelność lampy, wskaźnik IP.. - odporność lampy na warunki środowiskowe na stanowisku pracy szczelność lampy - stopień ochrony IP
Luminancja świetlna [cd/m2] utrzymanie ruchu a bezpieczeństwo oświetlenia na stanowisku roboczym
Jakie oświetlenie wybrać -
lampy halogenowe, czy ledowe ?
oświetlenie halogenowe czy ledowe

Oświetlenie w przemyśle - wymagania prawne i normy

Poniżej przedstawiono źródła wymagań (prawo, normy) jakie należy spełnić w zakresie oświetlenia stanowisk pracy.

  PODSTAWY PRAWNE:
 • Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26-IX-1997 r. w/s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na wymagania prawne zawarte w §26
 • Rozporz. Min. Infrastruktury z 12-IV-2002 r. w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczące oświetlenia opisane są w §57, §58 i §59.
 • Rozporz. Min. Gospodarki z 21-X-2008 r. w/s zasadniczych wymagań dla maszyn. Wymagania te przedstawione są w §14
 • Rozporz. Min. Gospodarki z 30-X-2002 r. w/s minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Sprawy oświetlenia maszyn zawarte są w §16.
  NORMY:
 • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
 • PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 • PN-EN 1837 A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Integralne oświetlenie maszyn.
 • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
 • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
 • PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia
Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl