Oświetlenie stanowisk pracy - wiedza

Oświetlenie stanowiska pracy - podstawowe wymagania

Zasadnicze wymagania dla maszyn obrabiarek w zakresie oświetlenia

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy jest ważne dla osiągania wysokiej wydajności pracy. Szybkie zmęczenie wzroku wskutek niewłaściwego oświetlenia, to najczęściej spadek efektywności w produkcji, a także zagrożenie wypadkowe. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, przepisy BHP określają ponadto jakie wymagania obligują pracodawców do zapewnienia operatorom maszyn prawidłowego oświetlenia stanowiska pracy.
Jeśli istnieje ryzyko spowodowane niedostatecznym oświetleniem ogólnym, wówczas oprócz oświetlenia zewnętrznego ogólnego w hali produkcyjnej, maszyny należy wyposażyć dodatkowo, stosowanie do wykonywanych przez operatora czynności, w oświetlenie stanowiące jej integralną część. Oświetlenie to nie może powodować męczących olśnień, efektu stroboskopowego i uciążliwych obszarów zacienienia. Zapewnić należy również oświetlenie dla wewnętrznych części maszyn, wymagających częstych kontroli, regulacji i konserwacji.
Planując oświetlenie na stanowisku pracy warto zastanowić się jaka lampa techniczna będzie odpowiednia - a do wyboru jest wiele możliwości: lampa stanowiskowa do maszyn, lampa robocza led lub halogenowa, lampa stanowiskowa z magnesem, lampa stanowiskowa giętka (z ramieniem elastycznym), lampa maszynowa 24V lub 230V.
lampy do tokarek

Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania prawne

Do obowiązków każdego pracodawcy należy zapewnienie właściwego oświetlenia stanowiska pracy. Kodeks pracy z art.207 § 2 ustawy stanowi, że: "pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki". Jednym wymagań jest właściwe oświetlenie na stanowiskach roboczych. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie określa §26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.


lampy robocze do stanowisk - wymagania

Oświetlenie stanowisk operatorów maszyn / obrabiarek

lampy do maszyn cnc Przykładem stanowisk pracy, które muszą być dobrze oświetlone nie tylko za pomocą oświetlenia ogólnego ale również przy zastosowaniu oświetlenia halogenowego lub ledowego miejscowego, są stanowiska operatorów maszyn. Operatorzy maszyn wykonują prace i zadania wzrokowe, do których można m.in. zaliczyć:
  • mocowanie i ustawienie obrabianych elementów,
  • obserwację i kontrolę procesów występujących w trakcie obróbki,
  • ustawienia oraz kontrolowanie wartości na skalach i wskaźnikach.
Każde z tych zadań wzrokowych wymaga zazwyczaj różnych warunków oświetleniowych. W jednych warunkach idealnym będzie światło punktowe, w innych najlepsze jest równomierne oświetlenie o dużej powierzchni i o średnim poziomie natężenia oświetlenia. Niektóre zadania wzrokowe wymagają, aby korpus oprawy lampy był nieruchomy, inne aby oprawa lamp miała możliwości łatwej regulacji, w tym ustawiania kierunku, odległości czy kąta świecenia lampy.

Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:   sklep@europon.pl
Tagi: