Jaka lampa do stanowiska pracy, czym się kierować ?

Z normy EN 12464-1:2012 musimy odczytać, jakie natężenie oświetlenia (ilość luksów) przewiduje norma dla konkretnego stanowiska pracy. Pamiętajmy też o tym, że wymagania określone przez normę mają charakter wymagań minimalnych.
Wiedząc ile luksów potrzeba na stanowisku, szukamy lampy, która na tym stanowisku zapewni takie oświetlenie.
Najpierw musimy rozpoznać sytuację na konkretnym stanowisku pracy.
  • Jakie powinno być zasilanie lampy na stanowisku - sieciowe 230V czy niskonapięciowe 24V. Trzeba tu pamiętać, że lampy dla obrabiarek metali, muszą być zasilane napięciem bezpiecznym 24V.
  • Trzeba zaplanować miejsce, w którym zamierzamy zamontować lampę.
  • Pomierzyć odległości od miejsca montażu lampy do oświetlanego obszaru.
  • Pomierzyć też wielkość obszaru, który potrzebujemy oświetlić.
  • Ocenić, czy to ma być lampa kasetonowa, zamocowana stabilnie w określonym miejscu, czy może lepsza będzie lampa na ramieniu, a więc o większych możliwościach regulacyjnych.
  • Ocenić, jakie na stanowisku panują warunki zapylenia
  • Czy na stanowisku jest duże zawilgocenie, lub możliwość zalania lampy wodą lub płynami chłodzącymi.
Dopiero znając powyższe informacje związane z konkretnym stanowiskiem pracy, możemy przystąpić do poszukiwań lampy, która będzie odpowiednia dla stanowiska, czyli zapewni na stanowisku właściwe natężenie oświetlenia.

Jakich parametrów lamp szukać

Czy moc lampy podawana w watach [W] jest parametrem wystarczającym ?
Nie. Ten parametr mówi tylko o energochłonności lampy, czyli ile prądu będzie ona zużywała i decyduje o tym ile będziemy płacić za prąd do oświetlenia.
Właściwym parametrem określającym moc świetlną lampy jest strumień świetlny w lumenach [lm].

Każda lampa ma określony kąt rozsyłu światła.
Znajomość tego kąta pozwoli nam ocenić, przy jakiej odległości lampy stanowisko będzie oświetlane w potrzebnym obszarze.

Przy doborze lampy maszynowej trzeba znać charakterystykę świetlną lampy. Jeśli nie widać jej na stronie sklepu lub producenta, warto zwrócić się do sprzedawcy o jej udostępnienie. Z charakterystyki odczytamy, jaki obszar stanowiska zostanie oświetlony i w jakiej odległości należy umieścić lampę od obszaru roboczego na stanowisku, aby natężenie oświetlenia (ilość luksów) było odpowiednie. Bez tej charakterystyki, trudno stwierdzić, czy lampa będzie odpowiednia dla stanowiska.
Im odległość lampy od oświetlanej powierzchni jest większa, tym większy obszar nam oświetli lampa, ale jednocześnie natężenie oświetlenia na tej powierzchni będzie malało ze wzrostem tej odległości.
Chcąc zwiększyć natężenie oświetlenia, trzeba lampę przybliżyć do oświetlanej powierzchni.

Zwracajmy uwagę na wskaźnik IP... lampy. Mówi on nam o szczelności lampy i odporności na trudne warunki środowiska pracy, takie jak zapylenie, wilgotność, możliwość zalewania wodą.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze lampy?
Tagi: