Oświetlenie stanowiska pracy - wiedza

Najczęściej poruszane zagadnienia i zadawane pytania oraz porady i wskazówki w zakresie oświetlenia stanowiska pracy:

Dobór oświetlenia do stanowiska pracy

Co należy uwzględnić przy doborze lamp do oświetlenia konkretnego stanowiska pracy ?
Czym kierować się planując oświetlenie ?
Jakie jest właściwe oświetlenie miejsca pracy ?
Jakie są wymagania w zakresie oświetlenia na stanowisku pracy ?
dobór lampy - jakie parametry i cechy

Oświetlenie stanowisk roboczych - wymagania ogólne

Oświetlenie konkretnego miejsca pracy związane jest w sposób oczywisty z warunkami lokalnymi na danym stanowisku pracy oraz wymaganiami przepisów BHP. Dobór oświetlenia stanowiskowego należy realizować w zależności od rodzaju wykonywanych czynności oraz od wymaganego natężenia oświetlenia. Oprócz oświetlenia ogólnego, w strefie roboczej należy stosować również lampy do oświetlenia miejscowego.

Techniczne lampy stanowiskowe stosuje się m.in. w następujących przypadkach: lampa do maszyn cnc - oświetlenie do warsztatów
 • gdy na niewielkich powierzchniach wymaga się wysokich wartości natężenia oświetlenia,
 • jeśli wymaga się określonego kierunku padania światła w celu uwidocznienia rys, kształtu, faktury lub prześwietlenia materiału,
 • gdy oświetlenie ogólne nie dociera do niektórych miejsc na skutek różnego rodzaju przeszkód w rozchodzeniu się światła (powstają cienie),
 • jeśli praca wykonywana jest przez osoby starsze lub z upośledzonym wzrokiem (np. zbyt niska ostrość wzroku, daltonizm itp.) w porównaniu do osób, dla których opracowano wymagania normy

Wymagania technologiczne i wymagania bezpieczeństwa w zakresie oświetlenia na stanowisku pracy

Warunki miejscowe na danym stanowisku pracy: Zanim wyposażymy stanowisko pracy w lampę, powinniśmy przeanalizować następujące sprawy:
 • jakie powinno być natężenie oświetlenia na stanowisku roboczym
 • czy lampy narażone są na duże zapylenie
 • czy na stanowisku występuje wilgoć lub możliwość zalewania wodą
lampy przemysłowe do stanowisk pracy
 • czy na stanowisku produkcyjnym w procesie obróbki stosowane są oleje i płyny chłodzące
 • czy występują drgania lub wstrząsy
 • czy występują ruchome części maszyn i urządzeń - elementy, wirujące, wibrujące, powodujące zjawiska stroboskopowe
 • jaka jest instalacja zasilająca na stanowisku pracy - 24V (zasilanie bezpieczne) czy ~230V

Uwaga na niekorzystne zjawiska stroboskopowe

Przy doborze oświetlenia miejscowego trzeba też uwzględnić możliwość wystąpienia zjawiska stroboskopowego. Zjawisko to jest niebezpieczne, gdyż daje złudzenie fałszywego ruchu lub pozornego bezruchu urządzeń produkcyjnych obrotowych i posuwisto zwrotnych. Występuje ono np. przy oświetleniu z zastosowaniem świetlówek. Lampy ledowe nie powodują efektu stroboskopowego, takiego jak w przypadku lamp jarzeniowych (świetlówek).

oświetlenie obrabiarkowe

Ochrona przed dotknięciem części niebezpiecznych oraz pyłoszczelność i wodoszczelność lamp przemysłowych

Następnym aspektem sprawy doboru oświetlenia jest ochrona przed dotknięciem części pod napięciem i przedostawaniem się ciał stałych, albo wody do oprawy lampy. Wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu oprawa lampy zabezpiecza przed działaniem wody i wnikaniem do wnętrza ciał stałych np. zapylenia jest IP. Wskaźnik ten określa również stopień zabezpieczenia pracownika przed porażeniem prądem elektrycznym.

Oprawy lamp przemysłowych

Kolejną sprawą jest konieczność ograniczenie olśnienia oraz zapewnienia izolacji termicznej opraw (dotyczy to szczególnie lamp ze źródłem żarowym lub halogenowym). Oprawa oświetlenia stanowiskowego powinna mieć dość duży kąt ochrony oraz powinna być tak umiejscowiona w stosunku do pracownika, aby pole widzenia znajdowało się w całości w strefie o ograniczonym olśnieniu oraz, aby nie występowały cienie ani olśnienie odbiciowe.

Inne własności lamp przemysłowych

Niektóre stanowiska pracy wymagają też lamp odpornych na wstrząsy, wibracje, a także na działanie olejów i płynów chłodzących

oświetlenie do obrabiarek

Więcej informacji na temat lamp maszynowych

Przedstawione tu lampy maszynowe LED, lampy i oprawy przemysłowe oraz lampy stanowiskowe do maszyn, to sprawdzone w praktyce oświetlenie maszyn przemysłowych. To lampy ledowe [wcześniej halogenowe] do wiertarek stołowych, słupowych, kolumnowych, promieniowych i warsztatowych, do frezarek warsztatowych, uniwersalnych, narzędziowych, do szlifierek do płaszczyzn, do wałków, do otworów, do automatów tokarskich, lampy do oświetlania stanowisk warsztatowych, do obrabiarek cnc, do centrów obróbczych, do tokarek uniwersalnych, konwencjonalnych i cnc.
Stosowane są często na stanowiskach roboczych tokarek oraz frezarek wielu producentów - np. Schaublin, Gurutzpe, Bergeon, Artec, Symco, Spinner, Tornos, Weisser, Rasoma,
Tagi: